กรอบ Bolon BJ6016 B70 + เลนส์ Zeiss Plus Asiana 1.50 Tint Greyblue 40/0

  • กรอบ Bolon BJ6016 B70
  • เลนส์ Zeiss Plus Asiana 1.50 Tint Greyblue 40/0

คุณชุติมณฑน์ อายุ 68 ปี มาที่ร้านเพราะอยากตัดแว่นสายตาอันใหม่เนื่องจากแว่นเดิมเริ่มอ่านหนังสือไม่ได้ ทำการวัดค่าสายตา พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; +0.25 -0.25 x 105
OS ; +0.50 -0.25 x 75
Addition +2.25
หลังตรวจค่าสายตา พบว่าลูกค้ามีค่าสายตายาวตามวัยที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าเลือกเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟเพราะเคยใช้มาก่อนแล้ว และต้องการย้อมสีเลนส์ร่วมด้วยโดยเลือกเป็นแบบย้อมไล่ระดับเพื่อความสวยงาม ลูกค้าเลือกเป็นสี Greyblue เพื่อให้เข้ากับกรอบแว่น

 

 

Similar Posts