กรอบ Charmant + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock 1.50 รุ่น Multigressiv MyView 2®

คุณศิริลักษณ์ อายุ 58 ปี มีปัญหาการมองทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ต้องการตัดแว่นสายตา ทางร้านทำการวัดค่าสา่ยตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; +3.25 -0.75 x 107
OS ; +2.75 -0.50 x 15
Addition +2.25
จากการวัดค่าสายตา ลูกค้ามีค่าสายตายาวที่ใกล้ และมีปัญหาสายตายาวตามอายุ เป็นผลให้มองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้ เนื่องจากลูกค้าต้องการตัดเป็นแว่นเพียงอันเดียวที่สามารถมองได้ชัดทุกระยะ เพราะไม่ชอบถอดแว่นสลับกัน ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟของ Rodenstock เนื่องจากเหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรเกรสซีฟและปรับตัวได้ง่าย และลูกค้ายังต้องการเลนส์เป็นเลนส์ที่ใส่สบายตา มุมมองกว้างขึ้น ทางร้านจึงแนะนำเป็นเลนส์รุ่น multigressive myview ที่ใส่สบายมุมมองกว้างกว่าตัวเริ่มต้น

 

Similar Posts