กรอบ Charmant + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock รุ่น Purelife Free 1.50

  • กรอบ Charmant CH10487
  • เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock รุ่น Purelife Free 1.50

คุณศรีวรรณ อายุ 54 ปี มีอาการทั้งมองไกลและมองใกล้ไม่ชัด ลูกค้ามีแว่นสายตาอ่านหนังสืออยู่ก่อนแล้ว แต่ปัจจุบันแว่นเริ่มมัว จึงต้องการตัดแว่นสายตาอันใหม่ ทางร้านทำการวัดค่าสายตาใหม่
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; +1.50 -1.00 x 80
OS ; +1.25 -0.55 x 135
Addition +2.00
หลังวัดค่าสายตาจึงพบว่าลูกค้ามีค่าสายตายาวที่ไกล และมีค่าสายตายาวตามวัยที่ใกล้เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เวลามองไกลและอ่านหนังสือภาพไม่คมชัด ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟเนื่องจากลูกค้าจำเป็นต้องใช้สายตาทั้งเวลามองไกลและที่ระยะใกล้ เพื่อให้สะดวกในการใช้ชีวิตและจะทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกแว่นหลายอัน เนื่องจากลูกค้าไม่เคยใช้โปรเกรสซีฟมาก่อน ทางร้านจึงแนะนำเป็นตัวโปรเกรสซีฟสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้สามารถปรับตัวกับโปรเกรสซีฟได้ง่าย และมีมุมมองการใช้งานที่กว้าง ทำให้ใส่สบายตามากยิ่งขึ้น

 

Similar Posts