กรอบ Charmant + เลนส์ Zeiss Progressive Classic 1.50 + Photofusion Brown

  • กรอบ Charmant
  • เลนส์ Zeiss Progressive Classic 1.50 + Photofusion Brown

คุณอนรรฆอร อายุ 43 ปี มาที่ร้านเนื่องจากลูกค้ามีปัญหาทั้งการมองไกลและอ่านหนังสือ ตาเปล่ามองไกลไม่ชัด อ่านหนังสือที่ระยะเดิมไม่ได้  ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
OD ; -0.75 -0.25 x 130
OS ; ±0.00
Addition +1.60
ปัญหาของลูกค้าเกิดจากมีสายตาสั้นที่ไกลและมีค่าสายตายาวตามวัยร่วมด้วย จึงทำให้ลูกค้ามองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ลูกค้าต้องการใช้แว่นเพียงตัวเดียวที่มองได้ทุกระยะ ทางร้านจึงแนะนำให้ใช้เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟ นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการทำเป็นเลนส์เปลี่ยนสีเวลาออกกลางแจ้งร่วมด้วย

 

Similar Posts