|

กรอบ ic berlin + เลนส์ Rodenstock รุ่น Progressiv Ergo(PC) solitaire Protect Balance 1.60

พระนิติ อายุ 42 ปี มาที่ร้านเพราะมีอาการปวดหัวจากการใช้แว่น โดยเฉพาะเวลาที่ต้องทำงานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือออกแบบเป็นเวลานานๆ แต่เวลามองไกลไม่มีปัญหา ต้องการตัดแว่นเพื่อใช้ทำงาน ทางร้านทางการวัดค่าสายตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -3.50 -0.75 x 175
OS ; -4.00 -1.00 x 5
Addition +1.25
หลังทำการวัดค่าสายตา พบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนั้นมาจากการที่มีค่าสายตายาวตามวัย ทำให้เวลาทำงานระยะใกล้ต้องเพ่งเพิ่มขึ้น และเนื่องจากปกติเวลาทำงานระยะใกล้ไม่ได้ทำแค่ตำแหน่งเดียว ทางร้านจึงแนะนำให้ใช้เลนส์เฉพาะทางสำหรับระยะใกล้ ที่ทำให้เวลาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระยะอ่านหนังสือ หรือเวลาที่เขียนแบบก็สามารถทำงานได้ทุกระยะ สามารถลดอาการเพ่งและบรรเทาอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นได้ และเนื่องจากแว่นที่นำมาด้วยหน้าแว่นมีความโค้งเล็กน้อย หากนำเลนส์แบบปกติมาใส่กับแว่นจะทำให้หน้าแว่นโค้งน้อยลงและทำให้ขาแว่นถ่างออก จะทำให้เวลาใส่แว่นแล้วแว่นหลวม หลุดง่าย ทางร้านทำการสั่งเลนส์ให้มี Base Curve เท่ากับตัวแว่น นั่นคือ Base Curve 4 เพื่อให้เลนส์โค้งไปตามหน้าแว่นไม่ทำให้แว่นเสียรูปทรง

 

Similar Posts