กรอบ Jean pucci รุ่น ODJT 285 + เลนส์ Hoya 2 ชั้น

  • กรอบ Jean pucci รุ่น ODJT 285
  • เลนส์ Hoya 2 ชั้น

คุณสุกัญญา อายุ 48 ปี มาที่ร้านเนื่องจากปัญหาอ่านหนังสือได้ไม่ชัด อ่านได้ไม่นานก็ต้องพักสายตา เมื่อทำการตรวจค่าสายตา พบว่า
R ; -0.50
L ; ±0.00 -0.50 x 169
Add +1.75
ลูกค้าต้องการใช้แว่นเฉพาะเวลามองไกลและอ่านหนังสือเท่านั้น จึงเลือกเป็นเลนส์ 2 ชั้น ที่ใช้ได้แค่ 2 ระยะ

 

 

Similar Posts