กรอบ Jean Pucci + เลนส์ Rodenstock รุ่น cosmolit 1.60

  • กรอบ Jean Pucci
  • เลนส์ Rodenstock รุ่น cosmolit 1.60

คุณภาสกร อายุ 42 ปี มาที่ร้านเนื่องจากแว่นที่ใช้อยู่เริ่มไม่ชัด ทำการตัดมาเป็นเวลา 2 ปี เมื่อทำการตรวจค่าสายตา พบว่า
R ; -1.25
L ; -1.00
Add +1.00
ลูกค้าต้องการตัดเฉพาะแว่นมองไกล เนื่องจากเวลาอ่านที่ใกล้ เมื่อถอดแว่นแล้วยังอ่านหนังสือได้ชัดเจน ทางร้านแนะนำให้ใช้เลนส์ index 1.60 เพื่อความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบามากขึ้น

 

Similar Posts