กรอบ Lightec + เลนส์ Rodenstock รุ่น cosmolit 1.74

  • กรอบ Lightec รุ่น 30017 LNGO1
  • เลนส์ Rodenstock รุ่น cosmolit 1.74

คุณปนัดดา อายุ 48 ปี มาที่ร้านเนื่องจากแว่นที่ใช้อยู่เริ่มมองได้ไม่ชัด ทางร้านทำการวัดค่าสายตาใหม่ พบว่า
R ; -11.75 -2.50 x 10
L ; -10.75 -1.25 x 174
Add +2.00
หลังทำการตรวจ พบว่าปัญหาที่ทำให้ลูกค้ามองไม่ชัด เนื่องจากมีค่าสายตาที่เพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้ลูกค้าตัดแว่นสายตาอันใหม่ และแนะนำให้ใช้เลนส์ที่ย่อบาง index 1.74 เนื่องจากค่าสายตาที่สูง ถ้าไม่ใช้เลนส์ย่อบางจะทำให้เลนส์หนาและมีน้ำหนักมาก จะทำให้แว่นใส่ไม่สบาย และกดจมูก ลูกค้าเลือกตัดเฉพาะไว้ใช้สำหรับมองไกลเท่านั้น

 

Similar Posts