|

กรอบ Lindberg รุ่น 1239 + เลนส์ Zeiss 1.60 โค้ทตัดแสงสีฟ้า blue protect

  • กรอบ Lindberg รุ่น 1239
  • เลนส์ Zeiss 1.60 โค้ทตัดแสงสีฟ้า blue protect

คุณ ศุภพงษ์ ต้องการแว่นตาที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา การใช้งานจะใส่แว่นเฉพาะเวลาอ่านหนังสือ ดูคอมพิวเตอร์ เป็นคนง่ายๆ ไม่ต้องการใส่แว่นติดตาตลอดทั้งวัน

ค่าสายตา

R+1.50 -0.25 x 90
L+1.75

 

Similar Posts