กรอบ Nike 7060801 + เลนส์ Zeiss 1.60 Photo fusion

คุณปกรณ์ อายุ 42 ปี มาที่ร้านเนื่องจากต้องการเปลี่ยนแว่นใหม่ เพราะแว่นอันเดิมตัดมาได้ 2 ปี ทำการวัดค่าสายตา พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -3.62
OS ; -3.37
Addition +0.75
หลังทำการตรวจ พบว่าลูกค้าเริ่มมีปัญหาที่ระยะอ่านหนังสือ แต่ลูกค้าต้องการตัดเป็นแว่นมองไกลเท่านั้น และลูกค้าต้องการเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์เปลี่ยนสี เนื่องจากใช้กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่

 

Similar Posts