กรอบ oakley + เลนส์โปรเกรสซีฟ Netline 1.50

  • กรอบ oakley OX 8077-0752
  • เลนส์โปรเกรสซีฟ Netline 1.50

 

คุณ Martin Hill อายุ 50 ปี มีปัญหาการมองระยะใกล้ คือเริ่มอ่านหนังสือไม่ชัด ต้องยืดแขนออก ทำการตรวค่าสายตา พบว่า
R ; ±0.00
L ; ±0.00
Add +2.25
ลูกค้าต้องการใช้แว่นที่สามารถมองได้ทุกระยะ จึงเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ

 

Similar Posts