กรอบ Oakley + เลนส์ Essilor eyezen max 1.60 Azio Prevencia Max

คุณปรัชญภัทร อายุ 42 ปี เป็นพนักงานบริษัท ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา มาที่ร้านเนื่องจากว่าเริ่มมีปัญหาเวลามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำงานได้ไม่นานก็รู้สึกล้าตา ลูกค้าใส่แว่นอยู่ก่อนแล้ว แว่นที่ใส่ปัจจุบันตัดมา 1 ปี ทางร้านทำการวัดค่าสายตาใหม่ พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -3.50
OS ; -2.25
Addition : +1.00
หลังทำการตรวจทำให้ทราบว่าปัญหาของลูกค้าเกิดจากการที่ลูกค้ามีค่าสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เวลาทำงานระยะใกล้เริ่มมีปัญหา ทำงานได้ไม่ทน และรู้สึกเมื่อยล้าตาเมื่อต้องทำงานที่ใกล้เป็นระยะเวลานาน ทางร้านจึงแนะนำเลนส์ที่ใช้สำหรับการทำงานระยะใกล้ ที่จะช่วยลดอาการเพ่งของลูกค้า ทำให้เวลาทำงานรู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นเนื่องจากตัวเลนส์จะมีค่า Addition รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะสามารถช่วยชดเชยค่าสายตายาวตามอายุของลูกค้าได้

 

 

Similar Posts