กรอบ Oakley OX80970154SB + เลนส์ Zeiss 1.50 Photo fusion

คุณจาตุรงค์ อายุ 24 ปี มาที่ร้านเนื่องจากต้องการตัดแว่นใหม่ เพราะแว่นเดิมที่ใช้อยู่ตัดมา 2 ปีแล้ว ทำการวัดค่าสายตา พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -1.25
OS ; -0.75
ลูกค้าต้องการเป็นเลนส์เปลี่ยนสี เนื่องจากต้องออกกลางแดดเป็นประจำ

 

Similar Posts