กรอบ Paul Hueman PHF 5094A + เลนส์ Zeiss 1.60 BlueProtect

  • กรอบ Paul Hueman PHF 5094A col.05-1
  • เลนส์ Zeiss 1.60 BlueProtect

คุณปวเรศ อายุ 17 ปี ต้องการตัดแว่นใหม่ เพราะรู้สึกว่าแว่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันเวลาใส่ภาพดูหลอกตา ทางร้านทำการวัดค่าสายตาใหม่ พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -2.25 -0.75 x 19
OS ; -2.75 -0.50 x 158
หลังทำการวัดค่าสายตา ปัญหาที่ลูกค้าพบมาจากการที่ค่าแว่นที่ใช้อยู่มากกว่าค่าสายจริง ทางร้านจึงแนะนำให้ลูกค้าตัดแว่นใหม่เพื่อให้ตรงกับค่าสายตา และปกติลูกค้ามักใช้คอมพิวเตอร์และเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ จึงแนะนำเลนส์ตัดแสงสีฟ้าที่ช่วยตัดเฉพาะแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตา เพื่อป้องกันดวงตาจากเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน

 

Similar Posts