เลนส์ย้อมสี Grey 70% ฉาบปรอทแดง + กรอบแว่น Oakley

  • กรอบแว่น Oakley
  • เลนส์ย้อมสี Grey 70% ฉาบปรอทแดง

คุณวรกานต์ อายุ 20 ปี ต้องการตัดแว่นสายตาอันใหม่เนื่องจากแว่นอันเดิมตัดมานานแล้ว ทางร้านทำการตรวจค่าสายตา พบว่า
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
R ; -5.75 -1.00 x 177
L ; -5.75 -1.00 x 161
ลูกค้าต้องการทำเป็นแว่นกันแดดโดยเลือกเป็นเลนส์ย้อมสีเทา และเพิ่มลูกเล่นโดยกายการฉาบปรอทสีแดง

 

Similar Posts