เลนส์ โฮย่า รุ่น Nulux 1.50 โค้ทตัดแสงสีฟ้า blue control + กรอบ Michael Kors

  • เลนส์ โฮย่า รุ่น Nulux 1.50 โค้ทตัดแสงสีฟ้า blue control
  • กรอบ Michael Kors

คุณอาสา มาตัดแว่นกับที่ร้าน สองอัน อันแรกทำเลนส์ 2 ชั้น Bi Focal ส่วนอันที่สองต้องการไว้ใช้งานเฉพาะทางคือ ดูคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ทางร้านแนะนำเลนส์โครงสร้างดีอย่าง Aspheric (ยี่ห้อโฮย่ารุ่น Nulux) ที่สั่งการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์และใช้หัวเพชรในการขัดเลนส์ส่งผลทำให้ลานสายตามองได้กว้างขึ้น (ได้ลานสายตาที่กว้างถึง 64% *ข้อมูลจากโฮย่า) เพราะเนื่องจากสายคุณอาสา ที่มีค่าสายตาที่เอียงเยอะมากๆนั้นเอง
R +4.25 -4.00 x180
L +4.50 -4.00 x163

 

Similar Posts