เลนส์ HOYA รุ่น ADDPOWER + กรอบแว่น : Jean Pucci

เลนส์ HOYA รุ่น ADDPOWER

กรอบแว่น : Jean Pucci

 

ลูกค้าคุณมนรดา ทำงานธนาคารต้องการแว่นที่สามารถมองได้ทั้งระยะใกล้ (อ่านหนังสือ) และกลาง (คอมพิวเตอร์)

 

ทางร้านวัดสายตาได้

R + 1.00
L + 0.50
Add 2.00

 

 

ADDPOWER เลนส์สำหรับระยะใกล้ และ ระยะกลาง

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานระยะใกล้ และ ระยะกลางเลนส์
  • ออกแบบให้สามารถมองได้กว้าง และ ลึกกว่าเลนส์อ่านหนังสือทั่วไป ออกแบบให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการใช้งานคำนวณการลดทอนค่าสายตาให้เหมาะสมกับระยะคอมพิวเตอร์

Similar Posts