เลนส์ Hoya เปลี่ยนสี 1.55 Photo Grey + กรอบยี่ห้อ Super

  • เลนส์ Hoya เปลี่ยนสี 1.55 Photo Grey
  • กรอบยี่ห้อ Super

 

คุณ โสภณ อายุ 20 ปี ต้องการเลนส์แว่นตาที่ใช่ใส่ประจำ ทั้ง out door และ in door เลนส์เปลี่ยนสีออโต้จึงตอบโจทย์การใช้งานนี้ได้
R -0.75
L -0.75

 

Similar Posts