essilor–prevencia

เลนส์ ครีซอล พรีเวนเซีย เลนส์ใสที่สามารถป้องกันดวงตาของคุณจากแสงยูวีและแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตราย แต่ปล่อยให้แสงที่มีประโยชน์กับดวงตาผ่านเข้ามา และสามารถการันตีการมองเห็นชัด และความใสที่ทนนาน

“เลนส์ตัดแสงสะท้อน ครีซอล พรีเวนเซีย  ปฏิวัติการป้องกันสำหรับดวงตาของคุณ” แสงนั้นมีความสำคัญกับชีวิตคุณ แสงเป็นพื้นฐานของการมอง ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นสี รูปร่าง และรายละเอียด แสงสีฟ้าเทอร์ควอยส์นั้นช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุข มีผลต่อวงจรการหลับหรือตื่นนอน ความจำ และการทำงานพื้นฐานของทางจิต แต่แสงนั้นก็สามารถเป็นอันตรายกับการมองและสุขภาพได้ แสงยูวีนั้นไม่ได้เพียงแต่ทำร้ายผิว แต่สามารถทำร้ายดวงตา ทำให้เกิดโรคตาอย่างต้อกระจก

แสงสีน้ำเงินนั้นเป็นอันตรายกับเซลล์เรตินอล และยังเป็นปัจจัยของการเสื่อมวัย และยังเชื่อมไปถึงต้นเหตุของโรคจอประสาทตาเสื่อม โรคจอประสาทตาเสื่อมนั้นเป็นต้นเหตุของการสูญเสียการมองและตาบอดในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 60 ปี การที่สมาชิกครอบครัวมีประวัติของโรคจอประสาทตาเสื่อมจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิดโรคได้มากขึ้น และควรแจ้งให้จักษุแพทย์ทราบ ถ้ามีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์เกี่ยวกับโรคจอประสาทตาเสื่อม

แว่นตาป้องกันแสงสีน้ำเงิน
เลนส์ ครีซอล พรีเวนเซีย ถูกออกแบบมาเพื่อกรองแสงที่ทำร้ายดวงตาและรับแสงที่มีประโยชน์เข้ามาแทน
เลนส์ ครีซอล พรีเวนเซีย ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันแสงสีน้ำเงินอมม่วงได้
เลนส์ ครีซอล พรีเวนเซีย มีค่าป้องกันแสงแดด (E-SPF®) อยู่ที่ 25 ซึ่งหมายถึง สามารถป้องกันรังสียูวีเมื่อเทียบกับการไม่สวมใส่แว่นตา 25 เท่า

เลนส์ครีซอล พรีเวนเซีย มีคุณสมบัติการทำงาน 3 ประการ
1. กรองแสงที่ให้โทษต่อดวงตา (แสงสีน้ำเงินอมม่วง และ รังสียูวี)
2. รับแสงที่มีประโยชน์ต่อดวงตาคงความใส (เลนส์ใสไม่มีแสงสะท้อน) พร้อมสำหรับการมองเห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลา
3. เลนส์ครีซอล สามารถให้ความชัดเจน และการปกป้องถนอมดวงตาในเวลาเดียวกัน ต้านแสงสะท้อน,ลดรอยขีดข่วน,ลดรอยนิ้วมือ, ฝุ่นไม่เกาะ และน้ำไม่เกาะ