index โฮย่า

**เลนส์ที่มีค่า index สูง เลนส์จะยิ่งบางและเบาขึ้น (index 1.60 เป็นต้นไปจะเป็นเลนส์เหนียว ที่สามารถนำมาใส่กรอบเจาะได้***


use1_hoya

 

การแบ่งตามค่าดัชนีหักเหแสง (refractive index) หรือเรียกง่ายๆได้ว่าค่าอินเด็กซ์ เป็นตัวเลขที่บอกความสามารถในการหักเหของแสงในวัสดุที่ใช้ทำเลนส์นั้นๆ อีกนัยหนึ่งคือตัวเลขบอกความสามารถในการให้กำลังสายตา แต่หากจะสรุปและอธิบายอย่างง่ายที่สุดก็คือ ณ ค่าสายตาเดียวกัน เลนส์ที่มีดัชนีหักเหแสงสูงกว่า มักจะผลิตได้เลนส์บางกว่าเลนส์ที่มีดัชนีค่าน้อยกว่านั่นเอง เลนส์ที่มีค่าดัชนีสูงๆจึงมักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มีสายตามากๆเสมอ

ค่าดัชนีหักเหแสง มีค่าเริ่มจากราว 1.5, 1.56, 1.6 ,1.67, ไปจนถึงสูงสุดในปัจจุบัน คือ 1.9 แต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคและต้นทุนการผลิต ในปัจจุบันเราจึงพบว่าเลนส์พลาสติกมีค่าดัชนีได้สูงสุดราว 1.7 เศษๆและอาจไปถึง 1.8ในเร็ววันนี้ ในขณะที่เลนส์กระจกมีค่าดัชนีได้ถึง 1.9

 

แบ่งโดยคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น แบ่งตามคุณสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทก (impact resistance) หรือมักเรียกว่าเลนส์เหนียวเป็นพิเศษ เลนส์ที่ทำจากพลาสติกบางจึงมีข้อเด่นตรงที่แตกยาก จึงสามารถปกป้องดวงตาจากเศษวัสดุกระเด็นเข้ามาได้ดีกว่า เป็นต้น หรืออาจพิจารณาในเรื่องความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) ซึ่งมีผลต่อน้ำหนักเลนส์โดยตรง ตัวอย่างเช่น เลนส์ที่ทำจากวัสดุพลาสติกซึ่งมีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าวัสดุกระจก ผลก็คือหากความหนาของเลนส์เท่ากันแล้ว เลนส์พลาสติกย่อมมีน้ำหนักน้อยกว่าเลนส์กระจกนั้นเอง
hoya-indexlens-nulux-index