Nikon Seemax Power Lens

Nikon Seemax Power Lens

เลนส์โปรเกรสซีฟที่ออกแบบมาอย่างExclusive ที่มีการปรับแต่งเลนส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้สวมใส่ทุกๆคน ให้มุมมองที่กว้างขวางและรวดเร็วในการปรับตัวสูงสุด ให้มุมมองในโซนมองใกล้กว้างที่สุด

SM2

เลนส์พื้นฐานจากPower Seemax ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วย

  • Variable Inset ค่าInset เป็นค่าความห่างของตาระหว่างมองไกลไปมองใกล้

เมื่อมองใกล้ไม่ตรงกับโซนมองใกล้จะส่งผลให้ไม่สบายตา             

                  SM3

เมื่อมองผ่านโซนมองใกล้ได้พอดีจะทำให้โซนมองใกล้กว้างเต็มที่

SM4

เลนส์Nikon SEEMAX POWER สามารถเปลี่ยนแปลงค่า Inset ได้ระหว่าง 0.00 จนถึง 5.00mm.(0.1step) เมื่อมองผ่านโซนมองใกล้ได้ดีการมองเห็นจึงคมชัดและกว้างกว่า

SM5

  • Fitting parameter คือค่าที่ใช้ในการประกอบแว่นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ความห่างของเลนส์แว่นถึงดวงตา
ความเทหน้าแว่น
ความโค้งหน้าแว่น

SM6

เปรียบเทียบการใช้งานกรอบที่ค่า Parameter ไม่ได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานแต่มีการปรับแต่งจะเห็นว่าโซนที่เป็นสีน้ำเงินคือโซนที่ทำให้การมองเห็นนั้นชัดเจนที่ดีกว่า

SM7

  • Frame shape optimization คือการปรับแต่งเลนส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการของทรงเลนส์ด้วยเทคโนโลยีขัดเลนส์แบบ Freefrom

SM8

ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความสมบูรณ์แบบให้การมองไกลและมองใกล้ที่กว้างขวางคมชัดในทุกๆระยะการมองเห็น

Conventional Progressive                                                         

SEEMAX POWER

SM10

SM11

สรุป

SM1 แม็กซ์ พาวเวอร์ เลนส์โปรเกรสซีฟที่ออกแบบมาอย่างExclusive ที่มีการปรับแต่งเลนส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้สวมใส่ทุกๆคน ให้มุมมองที่กว้างขวางและรวดเร็วในการปรับตัวสูงสุด ให้มุมมองในโซนมองใกล้กว้างที่สุด