Supereader

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการระยะการมอง ที่ครอบคลุมมากกว่าเมื่อเทียบกับเลนส์ชั้นเดียว

มีให้เลือก 2 ระยะคือ

A มองได้ถึง 0.6 เมตร

B มองได้ถึง 1.2 เมตร

การมองเห็นที่ดีขึ้น ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าเดิม

เลนส์เฉพาะทางที่นําเสนอทางออกสําหรับผู้สวมใส่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในที่ทํางานและการมองเห็นที่ลึกยิ่งขึ้นสําหรับกิจกรรมระยะใกล้ SUPEREADER ให้ช่วงการมองเห็นที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับเลนส์ชั้นเดียว ในขณะที่ยังคงช่วยให้ผู้สวมใส่เพลิดเพลินไปกับระยะการมองเห็นที่กว้างในเวลาเดียวกัน

ตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่

ผู้สวมใส่ใช้สายตาในระยะใกล้ถึงระยะกลางมากขึ้นกว่าเดิม* แต่บางคนอาจต้องการทางออกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสําหรับการมองเห็นในระยะใกล้หรือต้องการความลึกในการมองเห็นที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับแว่นอ่านหนังสือทั่วไป

SUPEREADER เป็นทางออกสําหรับพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีมากสําหรับผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นระยะใกล้และงานในระยะเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการโฟกัสเช่น การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

https://youtu.be/t09IR_WLzh8

ตารางราคาเลนส์ SUPEREADER

SUPEREADER index Baht/Pair
Clear (เลนส์ใส) 1.50 6,600
Clear (เลนส์ใส) 1.60 9,600
Clear (เลนส์ใส) 1.67 12,600
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.50 7,500
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.60 10,500
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.67 13,500
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.50 9,900
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.60 12,900
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.67 15,900