Zeiss Light 3D

เลนส์ โปรเกรสซีฟขัดแบบ Backside Freeform รุ่น Light 3D

  • ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง ให้โครงสร้างที่กว้างขึ้น
  • มีการจัดระเบียบการมองภาพด้วย 2ตา
  • มีการจัดระเบียบการเหลือบจากโซนไกลมาใกล้
  • มีการ Optimize โครงสร้างโดยการคำนวนจากค่าสายตา + ค่า Addition + Base Curve + PD

IndexLensDuraVision
Platinum
i.Scription
1.50Clear10,80015,800
1.60Clear14,40019,400
1.67Clear20,40025,400
1.50PhotoFusion16,80021,800
1.60PhotoFusion24,00029,000
1.67PhotoFusion27,60032,600

+1,500 เพิ่ม DuraVision BlueProtect
+1,000 Prism
+1,500 Tinting/Skylet *ยกเว้น 1.74
+3,000 Tinting Mirror