hoya—id-cliare


เลนส์ โปรเกรสซีฟ ที่ออกแบบเฉพาะผู้ที่ทำงานออฟฟิส หรือ ผู้ที่เน้นการทำงานระยะใกล้ และ ระยะกลางเป็นหลัก โซนมองไกลสามารถเลือกใช้งานได้ตามระยะที่ต้องการ

 

  • โครงสร้างเลนส์จะมีระยะกลาง และ ระยะใกล้ มากกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไป
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้งานในระยะเฉพาะมากยิ่งขึ้น
  • เลนส์ออกแบบให้สามารถคำนวณระยะการเปลี่ยนค่าสายตาได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกระยะมองไกลได้ตั้งแต่ 2-4 เมตรพื้นที่ใช้งานมองไกลพื้นที่ใช้งานระยะกลางพื่นที่ใช้งานมองใกล้เลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไป

Real Time Freeform Double Surface
การขัดโครงสร้างเลนส์ด้วยเครื่องฟรีฟอร์มทั้ง 2 ด้าน ตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริจ (Real Time)

โทรศัพท์ : 052-010232 , 099-3705959
แผนที่ร้าน Thevisionoptic
Line ID : @thevisionoptic

รายละเอียด