กรอบ Emporio Armani + เลนส์ Zeiss 1.60 Photo fusion

คุณพลัฏฐ์ อายุ 20 ปี มาที่ร้านเพราะแว่นเดิมที่ใส่อยู่เริ่มไม่ชัด ต้องการเปลี่ยนแว่นใหม่ ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
Subjective Refractio and Trial lens fitting
R ; -3.75 -1.00 x 165
L ; -3.25 -1.00 x 5
หลังการวัดค่าสายตา พบว่าลูกค้ามีค่าสายตาสั้นและเอียงที่เพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้แว่นเดิมไม่ชัด ลูกค้าต้องการตัดแว่นใหม่เป็นแว่นเปลี่ยนสีเวลาออกกลางแจ้ง เพราะรู้สึกแสบตาเวลาเจอแสงจ้า และลูกค้าเลือกเป็นเลนส์ย่อบางเพื่อน้ำหนักที่เบาเพราะไม่ชอบให้แว่นกดจมูก

 

Similar Posts