กรอบ Jean Pucci + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock 1.50 รุ่น Multigressiv MyView 2®

คุณอดิศัย อายุ 49 ปี เคยใช้โปรเกรสซีฟอยู่ก่อนแล้ว แต่แว่นที่ใช้อยู่เริ่มมีปัญหาทั้งมองไกลไม่ชัดและระยะใกล้ต้องเพ่งมากขึ้น จึงต้องการตัดแว่นสายตาอันใหม่ ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -1.75 -1.00 x 80
OS ; -1.50 -0.75 x 90
Addition +2.00
หลังวัดค่าสายตาพบว่าปัญหาของลูกค้าคือมีค่าสายตาสั้นและเอียงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงค่าสายตายาวตามวัยเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกค้ามองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าตัดแว่นสายตาอันใหม่ และเนื่องจากลูกค้าต้องการเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีมุมมองกว้างและใส่สบายตา จึงแนะนำเลนส์โปรเกรสซีฟ RodenstockMultigressiv MyView ที่มีการคำนวณโครงสร้างโดยใช้ค่าสายตาและค่า PD จริง และคำนึงถึงตำแหน่งการทำงานร่วมกันของตาทั้งสองข้าง จึงได้โครงสร้างเลนส์ที่กว้างและคมชัดทุกระยะการใช้งาน

 

Similar Posts