กรอบ Jean pucci + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock รุ่น Purelife Free 1.50 corridor xs

  • กรอบ Jean pucci รุ่น JPS 175 C2
  • เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock รุ่น Purelife Free 1.50 corridor xs

คุณทรงลักษณ์ พบปัญหาคือแว่นเดิมที่ใช้อยู่เริ่มไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ทำการวัดค่าสายตา พบว่า
R ; -2.50 -0.50 x 87
L ; -2.25 -0.75 x 105
Add +1.50
ลูกค้ามีประวัติการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟมาก่อนแล้ว เน้นการใช้งานในการอ่านหนังสือมากกว่า ทางร้านจึงเลือก corridor xs เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นระยะอ่านหนังสือได้ไวขึ้นในเลนส์โปรเกรสซีฟ

 

Similar Posts