|

กรอบ Jean pucci + เลนส์ Progressive Hoya Dynamic 1.50 เปลี่ยนสี sensity green และ กรอบ Giorgio GA483/s + เลนส์ Hoya SL 1.50 Gray 80%

  • กรอบ Jean pucci
  • เลนส์ Progressive Hoya Dynamic 1.50 เปลี่ยนสี sensity green
  • กรอบ Giorgio GA483/s
  • เลนส์ Hoya SL 1.50 Gray 80%

 

คุณ Barbara Lenhof อายุ 64 ปี มีปัญหาการมองทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ต้องการตัดแว่นอันใหม่ เนื่องจากอันเดิมที่ใช้อยู่เริ่มมองไม่ชัดตามเดิม ทำการตรวจค่าสายตา พบว่า
R ; +1.00 -1.50 x 90
L ; -0.75 -1.00 x 60
Add +2.50
ลูกค้าต้องการตัดแว่นสองอัน โดยอันแรกใช้สำหรับการมองทุกระยะ จึงเลือกเป็นเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟ ส่วนอีกอันต้องการใช้เฉพาะเวลาขับรถและออกไปข้างนอกจึงเลือกเป็นเลนส์ชั้นเดียวเพื่อเอาไว้สำหรับการมองไกลเท่านั้น

 

Similar Posts