กรอบ Oakley + เลนส์ Zeiss Digital Lenses 1.60

  • กรอบ Oakley
  • เลนส์ Zeiss Digital Lenses 1.60

คุณเก่งการ อายุ 39 ปี มีปัญหากับแว่นสายตาที่ใช้อยู่เพราะเริ่มรู้สึกไม่ชัดตามเดิม และมีปัญหาเวลาขับรถตอนกลางคืน ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; -3.50 -4.50 x 5
OS ; -2.25 -4.50 x 177
Addition +0.60
หลังตรวจค่าสายตา จึงพบว่าปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นหลักๆเกิดจากการเริ่มมีค่าสายตายาวตามวัย ทำให้รู้สึกว่าแว่นไม่ชัด โดยเฉพาะเวลาทำงานที่ใกล้ และลูกค้ามีปัญหาสายตาเอียงมากขึ้นร่วมด้วย จึงเห็นแสงฟุ้งเวลากลางคืนมากกว่าปกติ เนื่องจากลูกค้าต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ทางร้านแนะนำให้ใช้เป็น digital lens เพราะจะช่วยชดเชยค่าสายตาเวลาทำงานที่ใกล้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายตามากขึ้นเวลาทำงาน

 

Similar Posts