|

กรอบ Rayban 7149D 5805 + เลนส์ HOYA SLISS Blue Control 1.55

คุณวัชระ อายุ 44 ปี แว่นที่ใช้อ่านหนังสือหาย จึงต้องการตัดแว่นเพื่ออ่านหนังสืออันใหม่ ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; +0.25 -0.25 x 160
OS ; +0.25 -0.25 x 16
Addition +1.50
ลูกค้าเลือกตัดเฉพาะค่าสายตามองใกล้ และต้องการเป็นเลนส์ตัดแสงสีฟ้าเนื่องจากต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

 

 

Similar Posts