|

เครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)

เครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)
.
คือเครื่องมือที่ใช้ถ่ายภาพจอประสาทตาที่สามารถมองเห็นโครงสร้างในตาทั้งภาพรวมของจอตา ส่วนตรงกลาง และบริเวณรอบๆ เครื่องมือนี้สามารถแสดงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณจอประสาทตาให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ตรวจเพื่ออะไร ?
.
เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของจอประสาทตาครับ หากตรวจพบความผิดปกติเช่น จอประสาทตาหลุดลอก , จอประสาทตาเสื่ยม , ขั้วประสาทตาโต หรืออื่นๆ เราจะได้รีบไปรักษาได้ทันท่วงที รู้ไว้ก่อนที่ปัญหาใหญ่จะเกิด ดีที่สุดครับ
.
โดยปกติแล้วเราทุกคนควรตรวจสุขภาพตา และระบบทางการมองเห็นอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง เพื่อคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีค่าสายตาสั้นมากๆหรือมีโรคประจำตัวบางโรค เช่น เบาหวาน ,ต้อหิน, จอประสาทตาเสื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรครับ

ภาพที่ได้จะแยกจอประสาทตา ขวา และ ซ้าย

ต่อไปเป็นมุมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจอประสาทตาครับ
.
.
♦️จอประสาทตา คืออะไร♦️
จอประสาทตา (Retina) เป็นส่วนที่มีลักษณะบาง และโปร่งใสของเนื้อเยื่อระบบประสาทที่เป็นเซลล์รับภาพบริเวณด้านหลังของดวงตา ซึ่งการที่คนเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนจำเป็นต้องมีจอประสาทตาที่ปกติ จุดสำคัญของจอประสาทตา คือ จุดรับภาพ (Macula) ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆที่สำคัญมากในการมองตรงกลาง (Central Vision) ส่วนบริเวณที่เหลือของจอประสาทตาจะช่วยในการมองภาพด้านข้าง (Peripheral Vision)
.
♦️โรคทางจอประสาทตาที่พบบ่อย♦️
1.โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมรักษาอย่างถูกต้อง มักจะพบว่ามีอาการผิดปกติทางตาได้ เช่น ตามัว จอประสาทตาเสื่อม หรือเบาหวานขึ้นตา ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียด ว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง ด้วยเครื่องตรวจวัดอื่นๆร่วมด้วย เช่น เครื่องวัดความดันตา, เครื่อง Slit Lamp, เครื่อง Ophthalmoscope, เครื่อง Fundus Camera (ที่ร้านมีครบทุกเครื่องเลยครับ ?) เพราะการตรวจพบและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ในระยะแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจากจอประสาทตาเสื่อมในโรคเบาหวานนั้นเองครับ
.
2.จอประสาทตาหลุดลอก เมื่อมีรูฉีกขาดที่จอประสาทตา น้ำวุ้นตาจะค่อยๆเซาะเข้าไปในชั้นของจอประสาทตา ทำให้เกิดความผิดปกติของการมองเห็น โดยในระยะแรกผู้ป่วยจะมองเห็นจุดดำลอยไปมา มีแสงวาบในลูกตา อาจจะเห็นคล้ายกับมีม่านบังตาหรือมีอาการตามัวลงเป็นอย่างมาก โดยผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาหลุดลอก ได้แก่ ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก ผู้ที่เคยมีอุบัติเหตุที่ตาหรือใบหน้า หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้

ปล.เราควรตรวจตรวจจอประสาทตาทุกๆ 1 ปีอยู่เป็นประจำนะครับ ที่ร้านเดอะวิชั่นออพติค บริการตรวจจอประสาทตาให้กับลูกค้าของเราฟรีตลอดทุกปีไม่ต้องไปต่อคิวรอตรวจที่โรงพยาบาล ผ่านมาแถวนิมมานก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการได้ครับ แต่หากรู้ว่ามีโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาอยู่แล้ว ผมแนะนำให้ทำการรักษากับหมอที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและพยายามใส่แว่นกันแดดกับแว่นสายตาคุณภาพดีๆ เพื่อคงสภาพของตาเราไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ

Similar Posts