|

เลนส์ย้อมสี Green Rayban 85% ฉาบปรอทเงิน + กรอบแว่น Rayban รุ่น Aviator 3025

  • กรอบแว่น Rayban รุ่น Aviator 3025
  • เลนส์ย้อมสี Green Rayban 85% ฉาบปรอทเงิน

 

คุณหมอ กสิสิน มีปัญหาค่าสายตายาว เวลามองไกลหรือใกล้ก็ต้องใส่แว่นสายตาอยู่ตลอดเวลา ต้องการแว่นสายตาย้อมสีกันแดดไว้ใส่ขับรถ และใช้เวลาท่องเที่ยว
ค่าสายตา
R +1.81 -1.25 x162
L +1.77 -0.75 x 17

Similar Posts