|

เลนส์ HOYA รุ่น Nulux 1.50 blue control + กรอบ Rayban รุ่น RB5315D

คุณวชิระ อายุ 34 ปี อยากป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าเพราะเล่นโทรศัพท์บ่อย

ค่าสายตา
R 0.00 -0.25 x75
L 0.00 -0.25 x 115

 

Similar Posts