กรอบแว่น jean pucci + เลนส์ Hoya รุ่น Stellify 1.60

  • กรอบแว่น jean pucci
  • เลนส์ Hoya รุ่น Stellify 1.60

ลูกค้า สายตาสั้นเยอะ -7.00 เอียง -0.50 ทางร้านจึงแนะนำกรอบแว่นพลาสติก เพื่อช่วยพลางเลนส์ไม่ให้ดูหนา และเมื่อใส่คลิปออนที่ฉาบปรอทเข้าไปแล้วทำให้ไม่เหมือนแว่นสายตาเลย ดูดีมากๆครับ

 

Similar Posts