|

กรอบ Lindberg รุ่น Harley 43 Col.70 Inner K25 + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock 1.50 รุ่น Multigressiv MyView 2®

คุณจุฑาทิพย์ อายุ 56 ปี เคยใช้โปรเกรสซีฟอยู่ก่อนแล้ว แต่แว่นที่ใช้อยู่เริ่มมีปัญหาทั้งมองไกลไม่ชัดและระยะใกล้ต้องเพ่งมากขึ้น จึงต้องการตัดแว่นสายตาอันใหม่ ทางร้านทำการวัดค่าสายตา
Subjective Refraction & Trial lens Fitting
OD ; +2.00 -0.50 x 100
OS ; +2.25 -0.50 x  110
Addition +2.25
หลังวัดค่าสายตาพบว่าปัญหาของลูกค้าคือค่าสายตายาวมองไกลไม่เพียงพอ ทำให้ลูกค้าต้องเพ่งเลยรู้สึกไม่สบายตา รวมถึงค่าสายตายาวตามวัยเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกค้าไม่สบายตาทั้งระยะไกลและระยะอ่านหนังสือ ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าตัดแว่นสายตาอันใหม่ และเนื่องจากลูกค้าต้องการเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีมุมมองกว้างขึ้นและใส่สบายตา จึงแนะนำเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Multigressiv MyView ที่มีการคำนวณโครงสร้างโดยใช้ค่าสายตาและค่า PD จริง และคำนึงถึงตำแหน่งการทำงานร่วมกันของตาทั้งสองข้างเมื่อมีการเหลือบเข้าด้านใน จึงได้โครงสร้างเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น และใส่สบายตามากขึ้น

 

Similar Posts