|

กรอบ Lindberg + เลนส์ Rodenstock รุ่น Multigressiv Ergo solitaire Protect Balance

 

ศาสตราจารย์นิพนธ์ อายุ 51 ปี มีปัญหาการใช้สายตาทั้งที่ระยะไกลและระยะใกล้ ตรวจค่าสายตา พบว่า
R ; -1.25 -1.00 x 75
L ; -3.75 -0.25 x 113
Add +2.25
ลูกค้าจำเป็นต้องใช้สายตาระยะใกล้และระยะห้องมากกว่าปกติ จึงแนะนำเลนส์ที่ใช้สำหรับการมองใกล้จนถึงระยะห้อง หรือ Multigressive Ergo และเป็นเลนส์ตัดแสงสีฟ้าร่วมด้วยเพื่อช่วยถนอมสายตาเวลาต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์

 

 

Similar Posts