กรอบ Jean Pucci + เลนส์ ZEISS Progressive Precisin Individual 1.50 + i-Scription

คุณเกียรติธรรศธร อายุ 41 ปี มาที่ร้านเพราะต้องการตัดแว่นสายตาอันใหม่ ลูกค้าเคยใช้โปรเกรสซีฟอยู่ก่อนแล้ว แต่รู้สึกมองไกลไม่ชัด ทางร้านทำการวัดค่าสายตา พบว่า
Subjective Refractio and Trial lens fitting
R ; +0.63 -0.50 x 170
L ; +0.63 -0.50 x 10
Addition +1.75
หลังทำการวัดค่าสายตา ปัญหาของลูกค้าเกิดจากการที่มีค่าสายตาในการมองไกลไม่เพียงพอ จึงทำให้รู้สึกว่ามองไกลไม่ชัด จึงแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเลนส์เป็นค่าสายตาล่าสุด เพื่อให้สามารถมองไกลได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากลูกค้าต้องการเลนส์ที่ตอบโจทย์ลักษณะการใช้ชีวิต เพราะปกติจะเน้นการมองไกลเป็นหลัก คอมพิวเตอร์รองลงมา และใช้การมองใกล้น้อยที่สุด จึงแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้เป็นโปรเกรสซีพเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพกแว่นหลายอัน และเลือกเลนส์ ZEISS Progressive Precisin Individual เพราะสามารถเลือกเน้นกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวันได้ ทำให้แว่นใส่สบายตา และตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันของลูกค้ามากที่สุด

 

Similar Posts