|

กรอบ Lindberg + เลนส์ Essilor eyezen max 1.67 Azio Prevencia

คุณประทุมพร อายุ 40 ปี พบปัญหาเวลาทำงานเริ่มมองได้ไม่ชัด ไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานาน รู้สึกเมื่อยล้าตา ทำการตรวจค่าสายตาพบว่า
R ; -4.75 -1.75 x 175
L ; -4.50 -1.50 x 11
Add +1.00
จากการตรวจทำให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดเนื่องจากลูกค้าเริ่มมีภาวะสายตายาวตามวัย ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้เลนส์ที่ช่วยลดอาการเพ่งเวลาทำงาน เพราะสามารถชดเชยค่าสายตายาวตามวัยของลูกค้าได้ ทำให้ใส่สบายตา และไม่รู้เมื่อยล้าตาเวลาทำงานเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการทำเป็นเลนส์ตัดแสงสีฟ้าร่วมด้วย

 

Similar Posts